Alta y baja de personal de Centros de Reconocimiento de Conductores - CRCs

Si vas a incorporar o vas dar de baja a personal de tu Centro de Reconocimiento de Conductores - CRCs (tanto directores como facultativos), deberás notificarlo a tu Jefatura u Oficina de Tráfico para que quede registrarlo.

Recuerda que cualquier modificación al respecto debe ser comunicada a la delegación o consejería de salud de tu comunidad autónoma.

1. Alta de personal (director o facultativo):

 • Solicitud, en impreso oficial, rellena con los datos de las personas a dar de alta.
 • Relación del personal autorizado por la autoridad sanitaria competente.
  Debes indicar el nombre, apellidos, número del DNI o NIE y nacionalidad de cada facultativo y acompañar el documento acreditativo del registro de firmas de cada uno de ellos visado por los Colegios profesionales correspondientes.
 • Declaraciones por escrito del titular, del director, del director facultativo, así como de los facultativos de no estar incursos en las incompatibilidades establecidas en el artículo 8 del Reglamento de Centros de Reconocimiento (RD 170/2010).

2. Baja de personal (director o facultativo):

 • Solicitud, en impreso oficial, rellena con los datos de las personas a dar de baja.
 • Justificante o resguardo de haber abonado: la tasa 3.2 de 44,58 €

Tanto a la hora de realizar altas como bajas, es posible agrupar a varias personas en la misma solicitud.

Recuerda que cualquier modificación debe ser comunicada a la delegación o consejería de salud de tu comunidad autónoma.

1. Bertatik bertara,  dokumentazio guztia edozein  Egoitza edo Trafiko Bulegotan entregatuz . Kontsultatu zure egoitza edo bulegoa Gidarien Aitorpen Zentroen funtzionamendu-ordutegia ezagutzeko.

2. Sarean,  Erregistro Elektronikoaren bidez  .  Indarrean dagoen  NAN elektronikoa  edo  ziurtagiri elektronikoa edo zure cl@ve kredentzialak izan behar dituzu   erregistroan sartzeko. Gainera, zure dokumentuaren aurkezpena sinatu behar denez, garrantzitsua da erregistratu aurretik  AutoFirma programa deskargatu duzula egiaztatzea . Zure ekipoak izapideak elektronikoki egiteko baldintzak betetzen dituela egiaztatzen duen zerbitzu bat duzu  .

Beheko argibideak jarraitu ditzakezu:

 • Erosi eta deskargatu dagokion ${tasa3.2} ordainagiria .
 • Bete zure eskaeraren datuak gure  Erregistro Elektronikoan
  • Identifikatu eta bete interesdunaren datuak, hautatu   hurbilen duzun Egoitza Nagusia edo tokiko Trafiko Bulegoa "Agenzia Hartzailea" gisa.
  • Bete "Gaia" atala egin beharreko eragiketa adieraziz eta ondoren CRCren izena.
  • Azkenik, egin klik "Gehitu dokumentua" atalean "Atxikitako dokumentuak" atalean eta erantsi:
   • Eskaera-orria DIGITALEAN sinatuta, zentroaren titularrak balio duen ziurtagiri batekin.
   • Ordezkaritza behar bezala akreditatu
   • Tarifaren zenbakia edo horren ordainagiria.
   • Goian azaldutako gainerako agiriak, kasu berezietarako eskatutako dokumentazio osagarria emanez.
  • Si el trámite lo va a presentar un representante en tu nombre, deberás haber autorizado previamente la representación a través de nuestro Registro de apoderamientos. Tu representante, a la hora de identificarse en el registro para presentar la solicitud, debe indicar esta circunstancia marcando en el desplegable '¿Quién presenta el trámite?' la opción 'Representante', y rellenando posteriormente en el formulario tanto sus datos (representante) como los tuyos (representado). 


A la hora de presentar tu solicitud por registro debes tener en cuenta: 

 • Erregistro bidez eskaera aurkeztea ez da prozesu automatiko bat. Zure eskaera ahalik eta epe laburrenean erantzungo dugu, baina ezin dugu epe bat bermatu. Zure eskaera prozesatu bezain laster, mezu elektroniko bat bidaliko dizugu dagoeneko egin dela berresteko.
 • Izapidea egiterakoan, eskaera aurkeztu den data hartuko da kontuan. Ez ahaztu aurkezpenaren egiaztagiria gordetzea.
 • Zure dokumentu digitalak erantsi aurretik, egiaztatu erraz irakurgarriak direla eta kalitate onean digitalizatuta daudela. Ezin badugu bidaltzen diguzun dokumentazioa argi irakurri, ezin izango dugu zure eskaera prozesatu.

Para tramitar el alta o la baja de personal, tienes que abonar la tasa 3.2 de 44,58 €

Tienes varios medios para pagar tu tasa:

 • Si vas a realizar la solicitud del trámite por internet a través del Registro, deberás pagar la tasa previamente a través de cualquiera de los canales disponibles e incluir el justificante de pago en ella.
 • En caso de realizar el trámite presencialmente podrás pagar la tasa en nuestras oficinas en el momento de realizarlo, usando cualquier tarjeta de débito o crédito, nunca en metálico, o aplicar una tasa comprada previamente en alguno de los canales habilitados para ello.

El titular del Centro de Reconocimiento de Conductores o cualquier persona autorizada en su nombre.

Para realizar la autorización a otra persona que actúe en tu representación, puedes designar un representante a través de nuestro Registro de apoderamientos.

También puede personarse siempre que disponga de un documento firmado por el interesado donde le autorice a realizar la solicitud, y donde exprese su carácter gratuito. Para ello descarga y rellena el modelo de autorización de la DGT “Otorgamiento de representación”.

Si el trámite lo va a realizar otra persona en su nombre, en el momento de solicitar la cita previa en el 060, se debe indicar el DNI del interesado y también el de la persona autorizada.

Descarga de impresos

Te puede interesar